0

Rezultate votului AGExA S.C. ELVILA S.A., din data de 19.07.2016

Publicat de: Elvila SA Accesări: 1112

Lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. ELVILA S.A., înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J 40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, s-au desfăşurat la sediul societăţii din Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, în  19.07.2016, ora 1200, la a doua convocare, ca urmare a neîndeplinirii, la data de 18.07.2016, a condiţiilor prevăzute de lege şi de Actul constitutiv cu privire la cvorumul necesar validităţii deliberărilor, aspect consemnat în procesul verbal din data de 18.07.2016.

 

Ordinea de zi vizând aprobarea reducerii capitalului social de la 40.540.453 RON la 26.579.766 RON, cu suma de 13.960.687 RON - echivalentul unui număr de 13.960.687 de acţiuni, cu o valoare de 1RON/acţiune - prin anularea acţiunilor proprii deţinute de S.C. ELVILA S.A. şi modificarea corespunzătoare a Cap. III, art. 6 din Actul constitutiv, a fost aprobată cu respectarea majorităţii prevăzute de art. 115 alin. (2) din Legea 31/1990 si art. 21 din Actul constitutiv, voturile „pentru” exprimate de acţionarii cu drept de vot, respectiv Viorel CATARAMĂ, FOA (administrat de S.A.I. SAFI INVEST S.A.), ELVILA GENERAL CONSULT S.R.L., Diana Mihaela Eşanu şi Ion Borugă, reprezentând 59,877906 % din ansamblul capitalului social.


Sursa: Preşedinte C.A. Viorel CATARAMĂ

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019