Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

S.C. ELVILA S.A.  (POLITICA)

Prin aceasata „ Politica” dorim sa va  explicăm modul în care ELVILA S.A. colectează, utilizează şi gestionează informaţiile tale cu caracter personal. ELVILA S.A. se angajează să protejeze şi să îți respecte confidențialitatea.  Pentru a intelege de ce si cum colectam datele cu caracter personal si cum vor fi utilizate, vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta „Politică”.

S.C. ELVILA S.A. este “operator de date”, adică entitatea care isi stabileşte scopurile pentru care si mijloacele prin care prelucreaza datele cu caracter personal.

Toti ce ce doresc sa obtina informatii legate de datele cu caracter personal pot sa ne contacteze astfel:

Denumirea companiei: S.C ELVILA S.A.

Adresa: Strada Siriului nr. 74-76, Sector 1, București, România

Telefon: 004 – 0372.131.810

Cum si cand se pot colecta datele cu caracter personal.

ELVILA S.A. colectează informaţiile tale cu caracter personal atunci când acestea sunt relevante pentru nevoile tale de consumator sau afacerea noastră (de ex. când cumperi şi/sau comanzi produse şi/sau servicii de la noi, când contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi ELVILA S.A., când te abonezi la newsletter, când completezi sondajele pentru clienți sau furnizezi feedback despre bunuri şi servicii etc.).

Noi obținem informațiile tale cu caracter personal direct de la tine atunci când comanzi anumite produse sau servicii sau completezi un anumit formular sau când colectăm date prin observație (de exemplu, prin intermediul camerelor de securitate).

În fiecare caz, vei primi informații suplimentare clare despre scopul prelucrării datelor tale și, în unele cazuri, vom avea în plus nevoie de consimțământul tău explicit.

In scopuri de marketing datele tale vor fi folosite numai dacă avem acordul tău dat expres în acest scop. Dacă doreşti să îţi trimitem detalii despre produsele, serviciile, ofertele şi promoţiile noastre, abonează-te la newsletter.

Toate informaţiile tale cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de ELVILA S.A. şi/sau partenerii noştri de încredere.

Informatiile pe care le putem colecta de la clienti.

Categoriile obişnuite de date pe care le colectăm de la clienţii ELVILA S.A. sunt următoarele: nume, adresa, data naşterii, adresa (adresa de plată, adresa de livrare), cod numeric personal, număr de telefon, adresă de mail, serie şi număr ale actului de identitate informaţii financiare, inclusiv cardul de credit sau debit sau alte informaţii de plată pe care le furnizezi când completezi formulare pe site-urile web ELVILA S.A. sau efectuezi plăţi în magazinele ELVILA S.A. sau pe site-ul web ELVILA S.A., sau când corespondezi cu noi prin telefon sau email, istoricul tău de achiziţii de produse şi servicii ELVILA S.A. şi informaţii suplimentare pe care decizi în mod voluntar să le partajezi.

Când colectăm datele tale prin observaţie (de ex. prin intermediul camerelor de securitate), facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interesele legitime, spre exemplu asigurarea siguranţei tale personale şi a angajaţilor ELVILA S.A., protejarea proprietăţii tale personale şi a ELVILA S.A., precum şi securitatea sistemelor informatice şi mobile ale tale şi ale noastre.

Drepturi de confidentialitate:

In orice moment ai dreptul să soliciţi de la ELVILA S.A.  Următoarele:

să îți asigure accesul la informaţiile tale cu caracter personal

Poţi întreba ELVILA S.A.  ce date cu caracter personal  sunt folosite și să soliciţi accesul la aceste date cu caracter personal. De asemenea, ai dreptul să cunoști scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem, părțile sau categoriile de părți cu care datele tale cu caracter personal sunt partajate, perioada de păstrare a datelor, precum și sursa datelor noastre care nu sunt colectate direct de la tine.

să îţi pună la dispoziţie o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le deţine

Poţi contacta ELVILA S.A. dacă doreşti o copie a unei părţi sau a tuturor informaţiilor cu caracter personal pe care le deţinem despre tine.

să soliciţi rectificarea datelor introduse greşit

Dorim să asigurăm că informațiile tale cu caracter personal sunt corecte și actualizate. Poţi solicita ELVILA S.A.  să corecteze sau să elimine informațiile considerate inexacte sau învechite.

să soliciţi ştergerea informaţiilor cu caracter personal

Poţi cere ELVILA S.A. să oprească prelucrarea sau chiar să şteargă informaţiile cu caracter personal pe care le deţine despre tine. În cazul în care informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a ELVILA S.A.  faţă de tine, ELVILA S.A.  ar putea fi incapabilă să îndeplinească această obligaţie contractuală. De asemenea, dacă informaţiile tale cu caracter personal sunt necesare pentru ca ELVILA S.A. să respecte anumite obligaţii legale (de ex. legislaţia fiscală), cererea ta nu poate fe gestionata.

să restricționezi accesul ELVILA S.A.  și/sau al terților la datele tale privind anumite procese sau în totalitate

Dacă ai contestat exactitatea datelor tale, sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de tine pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea cererilor legale sau ai obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care ELVILA S.A.  le consideră legitime, ai dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării informaţiilor tale cu caracter personal.

să depui o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele tale

Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care ELVILA S.A.  îl consideră legitim. În plus, ai dreptul de a te opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct, incluzând profilarea în măsura în care este legată de marketing direct.

să soliciţi transferul datelor tale către un alt operator de date (dreptul la portabilitate)

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul tău sau este realizat prin mijloace automate, ai dreptul de a solicita ELVILA S.A.  să îţi transmită datele unui alt operator.

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, foloseşte datele de contact ale ELVILA S.A.  din partea introductivă a politicii de confidenţialitate.

În cazul în care nu ești mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile tale cu caracter personal, ai dreptul întotdeauna să depui o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând paginahttp://www.dataprotection.ro/.

Cum se stocheaza datele cu caracter personal:

Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre tine în medii sigure. Informațiile tale cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoană fizică.

Unele date sunt stocate pe suport de hârtie, iar anumite date sunt stocate în sistem informatic. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale ELVILA S.A., precum şi pe serverele partenerilor noştri.

Conditiile in care S.C. ELVILA S.A.  Distribuie datele tertilor:

Protecţia confidenţialităţii şi securităţii datelor cu caracter personal ale clienţilor şi partenerilor este importantă pentru noi, drept pentru care, ELVILA S.A.  nu va distribui niciodată informaţiile tale cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică, sau contrar scopului pentru care s-a exprimat consimţământul.

În situaţia în care ELVILA S.A. distribuie informaţiile cu caracter personal către alţi parteneri, împuterniciţi sau operatori asociaţi, folosind sistemele IT ale noastre sau ale partenerilor noştri, transferăm datele tale către servere care sunt situate în UE sau într-o ţară care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu legislația UE, doar în scopul pentru care a fost exprimat consuâimţământul.

Pe teritoriul României, putem transmite informaţiile tale cu caracter personal partenerilor noştri, împuterniciţilor sau operatorilor asociaţi, care întreţin sistemele IT ale ELVILA S.A., sau îţi furnizează servicii în numele ELVILA S.A. în scopuri de marketing, finanţare, publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii în magazinele şi în afara magazinelor. Partenerii noştri, împuterniciţii sau operatorii asociaţi, precum şi furnizori de servicii, au semnat cu ELVILA S.A. un angajament prin care sunt de acord să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor, în conformitate cu procedurile subscrisei, şi în scopul determinat strict prin contractul/înscrisul în baza căruia se derulează raporturile juridice. Aceştia s-au obligat, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele tale şi să le păstreze secrete.

În unele cazuri, datele tale cu caracter personal pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene de către partenerii noştri. Contractele încheiate cu aceştia, conţin prevederi clare şi stricte de confidenţialitate a datelor, care îi obligă să trateze datele tale cu măsuri de securitate adecvate, în conformitate cu reglementările în vigoare din statele membre ale Uniunii Europene.

Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal

ELVILA S.A. nu va păstra datele tale cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. 

Date necesare prelucrarii comenzilor și furnizarii serviciilor

Când efectuezi o achiziţie personal într-unul din magazinele ELVILA S.A.  sau prin site-ul web ELVILA S.A., în funcţie de cazul respectiv, ai putea fi solicitat să furnizezi anumite date cu caracter personal care vor fi necesare pentru gestionarea corespunzătoare a achiziţiei tale. Această situaţie va avea loc în special dacă, pe lângă achiziţia produselor ELVILA S.A., decizi să foloseşti un alt serviciu, precum livrarea sau montarea. De asemenea, pentru a prelucra comanda ta asigurând că informaţiile cu caracter personal şi financiare furnizate sunt exacte, folosim sisteme de plată ale terţilor de încredere pentru a asigura că plata ta este sigură şi că detaliile tale nu sunt folosite în mod fraudulos. Dacă doreşti să plăteşti pentru bunuri şi servicii online, ELVILA S.A.  va solicita informaţii legate de plată, inclusiv numărul cardului de credit sau debit, data expirării cardului, codul CVV, precum şi adresa de facturare.

Pentru a asigura că produsele și serviciile pe care le cumperi de la ELVILA S.A.  sunt livrate la adresa corectă,  distribuim unele dintre informațiile tale cu caracter personal necesare pentru furnizarea respectivelor servicii (de exemplu, numele, adresa de livrare și preferințele de livrare pe care ni le-ai prezentat, cum ar fi ora la care doreşti să primeşti o livrare).

Serviciul de relații cu clienții

În cazul în care contactezi Serviciul de Relaţii Clienţi ELVILA S.A.  (de ex. cerere pentru instrucţiuni de asamblare, cerere de returnare a produslui de care nu eşti mulţumit etc.) direct în magazinele ELVILA S.A.  sau prin orice mjloc de comunicare disponibil, vom avea nevoie de informaţiile tale de contact pentru a soluţiona problema cu care te adresezi. 

De asemenea, poţi contacta Serviciul de relaţii cu Clienţii când doreşti să faci achiziţii on line, telefonic sau alt sistem disponibil. Pentru a face achiziţii prin modalităţile alternative disponibile, ELVILA S.A.  prelucrează următoarele date: numele şi prenumele, adresa de facturare, adresa de livrare, voce, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Aceste date sunt furnizate de client în mod voluntar, dar nefurnizarea lor poate uneori rezulta în incapacitatea de a îndeplini o comandă sau o livrare.

Conversația ta cu Serviciul de relații cu clienții va fi înregistrată. Înregistrările sunt utilizate pentru a dovedi conţinutul conversaţiei, precum şi pentru a îmbunătăţi calitatea serviciului nostru. Dacă nu doreşti înregistrarea conversaţiei cu un angajat ELVILA S.A., te invităm să foloseşti alte forme de contact, de exemplu un formular de contact sau o vizită la magazinele ELVILA S.A..

Site-ul ELVILA S.A.

Unele informaţii despre tine pot fi, de asemenea, colectate atunci când vizitezi site-ul web ELVILA S.A. . Aceste date vor fi prelucrate într-un anumit scop, despre care te vom informa cel mai târziu în momentul colectării (de ex. pentru a efectua vânzări online, pentru a salva lista de cumpărături pe care ai creat-o, etc.). În acest caz, nefurnizarea datelor specifice poate limita posibilitatea de a utiliza cumpărăturile online sau de a reduce nivelul experienței tale la cumpărături.

Politica cookies

Magazinul online www.elvila.ro foloseste cookies pentru a oferi continut personalizat fiecarui utilizator si pentru a face interactiunea dintre magazin si utilizator eficienta si usoara. 

Ce este un "cookie"? 

Un cookie este un fisier de date cu mici dimensiuni creat pe care site-ul web si salvat de browser atunci cand site-ul este accesat de catre utilizator. Datorita acestuia, site-ul web retine informatii despre preferintele si actiunile utilizatorului. Astfel, urmatoarele accesari poate fi mai simple si rapide pentru ca nu mai este necesar sa se reintroduca ori de cate ori se reveni la site sau se navigheaza de pe o pagina pe alta. 

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut din magazin pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (Facebook, Google Analytics). Furnizorii trebuie sa respecte legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale magazinului.

Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:

  • Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
  • Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile tale.
  • Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
  • Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta ELVILA S.A.  să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja ELVILA S.A.. Verifică cu echipa digitală/de marketing locală cum aceste cookie-uri sunt folosite în detaliu.
  • Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri. Conectează-te cu echipa locală pentru a identifica cazul de afaceri şi a identifica nevoile de conformitate în legătură cu Regulamentul General privind Protecția Datelor („RGPD”).

Se pot controla sau sterge cookie-urile după preferinta – mai multe informatii pe site-ul www.aboutcookies.org. Se pot sterge toate cookie-urile din calculatorul dvs. si se pot seta majoritatea browserelor sa blocheze plasarea acestora. Daca se va face acest lucru, este posibil sa fie nevoie sa se seteze manual unele preferinte, de fiecare data cand se viziteaza site-ul. De asemenea, s-ar putea ca unele servicii sau optiuni sa nu functioneze. 

Mai multe informatii despre modulele cookie sunt pe:

http://www.facebook.com/help/cookies

https://www.google.ro/intl/ro/policies/technologies/ads/

Alte site-uri web

Site-ul web ELVILA S.A.  poate conţine link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când te transferi către alte site-uri web trebuie să citeşti politicile de confidenţialitate ale acestora.

Marketing

S.C. ELVILA S.A ar dori să îţi trimită înformaţii despre produsele şi serviciile noastre care te-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optezi pentru acestea. Reţine că indiferent dacă ai consimţit să primeşti mesajele noastre de marketing, poţi opta cu uşurinţă să nu le mai primeşti la o dată ulterioară.

Ai dreptul în orice moment să ne opreşti ca să nu te mai contactăm în scopuri de marketing sau să nu mai oferim informaţiile tale altor parteneri ELVILA S.A. Dacă nu mai doreşti să fii contactat în scopuri de marketing, apasă butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

Monitorizare video (CCTV)

ELVILA S.A. utilizează televiziune cu circuit închis (CCTV) în scopuri de siguranţă şi de detectare şi monitorizare a criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Aceste informații sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.

În acest scop, realizăm monitorizarea video continuă a anumitor zone ale magazinelor, sediilor, punctelor de lucru și în jurul acestora (de exemplu, unele departamente de vânzări, case de marcat, parcare, depozit). Nu monitorizăm în locuri în care ar putea conduce la încălcarea confidențialității tale (de ex. toalete). De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în niciun alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în scopul procedurilor judiciare. Timpul de stocare al înregistrărilor este limitat intre 15 si 30 de zile (in functie de sistemul fiecarui punct de lucru ) și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reproduse.

Emiterea notei de comanda si a facturii:

În vederea emiterii facturii, îți vom solicita datele necesare pentru a întocmi o factură cu TVA corespunzătoare pentru tine. Aceste date vor fi prelucrate numai în scopul menţionat mai sus, conform prevederilor legii. În conformitate cu legislaţia aplicabilă, datele furnizate în scopurile emiterii unei facturi cu TVA le vom stoca pentru o perioadă de 10 ani, în funcţie de data emiterii facturii. Datele tale pot fi disponibile, angajaţilor ELVILA S.A. împuterniciţi cu atribuţii de întocmire a facturilor, sau terţilor care sunt furnizori de servicii ELVILA S.A.

Participarea la procesele de recrutare ale ELVILA S.A.

Acceptând candidatura ta ca parte a procesului de recrutare la ELVILA S.A., vom solicita anumite informaţii despre tine pentru a putea evalua aplicaţia ta. Participarea în această etapă de recrutare este, desigur, complet voluntară şi dacă nu eşti de acord cu asta, te vom invita la o întâlnire. 

Inscrierea la campanii si/sau concursuri:

Putem solicita anumite date cu caracter personal ale participanților la astfel de evenimente, pentru a le realiza eficient și a îndeplini obligațiile care decurg din lege, de exemplu, pentru acordarea de premii. Când solicităm date cu caracter personal, te vom informa și despre scopul prelucrării acestor date și drepturile tale. Datele colectate pentru necesitățile acestor evenimente vor fi stocate cel mai adesea până la finalizarea lor, cu excepția cazurilor în care va fi necesar să le păstrăm datorită legii aplicabile (de exemplu, informații despre premiile acordate). Când organizăm astfel de evenimente, folosim adesea ajutorul companiilor externe partenere. În acest caz, vor fi, de exemplu, agenţii specializate în organizarea acestor evenimente sau co-organizatori ai evenimentelor.

Alte informații cu caracter personal ce pot fi furnizate opţional ELVILA S.A.

În mod voluntar, poți furniza ELVILA S.A.  informații cum ar fi preferințele tale pentru anumite produse, motivele pentru care cumperi un produs, date despre familia ta și stilul de viață - datorită acestui fapt, putem afla mai multe despre preferințele tale la cumpărături și putem îmbunătăți experiența ta la cumpărături.

Poți furniza aceste informații și atunci când completezi formularul de garanție pentru produsele cumpărate de la ELVILA S.A. În plus, primim acest tip de informaţii dacă te înregistrezi sau achiziţionezi oferte ELVILA S.A. speciale, cupoane de reduceri sau alte promoţii.

În fiecare din cazurile de mai sus, vom încerca întotdeauna să îţi furnizăm informaţii sigure şi exacte cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal.

Cadrul legal si noua Politica de confidentialitate:

Ca urmare a intrării în vigoare începând cu data de 25.05.2018 a Regulamentului General Privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal nr. 679 din 2016, adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene,  se adoptă începând cu aceeaşi dată, prezenta Politică de Confidenţialitate ELVILA S.A.

Pentru a pune în aplicare în mod eficient principiile de protecţie a datelor, precum reducerea la minimum a datelor, şi pentru a integra garanţiile necesare în cadrul prelucrării, în vederea îndeplinirii cerinţele Regulamentului şi protejării drepturilor persoanelor vizate, vom revizui Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări prin orice mijloace de comunicare 

Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019