0

Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pe 22 mai 2017

Publicat de: Elvila SA Accesări: 870

Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F.  RO 11273421, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 22.05.2017, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

 
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
 
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2016.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru anul financiar 2016.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2016, precum si propunerea de acoperire a pierderii inregistrate/repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2016. 
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017.
6. Diverse.
 
Materiale A.G.A.:
 
Vor fi indeptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor S.C. ELVILA S.A. la sfarsitul zilei de 08.05.2017, stabilita ca data de referinta.  
 
In cazul neindeplinarii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 23.05.2017, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi si avand in vedere aceeasi data de referinta. 
 
Sursa: Viorel CATARAMA, Presedinte al Consiliului de Administratie
 
6.04.2017

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019