0

Pe 27 mai 2014, Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Publicat de: Elvila Accesări: 701

Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F.  RO 11273421, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 27.05.2014, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

 
Ordinea de zi va fi urmatoarea :
 
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2013.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru anul financiar 2013.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2013 si repartizarea profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014.
6. Diverse.
 
Materiale A.G.A.:
Bilant S.C.ELVILA S.A. la data de 31.12.2013
Situatia Modificarilor Capitalului Propriu pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2013
Situatia Fluxurilor de Trezorerie pentru exercitiul incheiat la 31 Decembrie 2013
Note explicative 2013
Propunere de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2013
 
 
In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 28.05.2014, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si având in vedere aceeasi data de referinta.
 
 
Sursa: Viorel CATARAMA, Presedinte al Consiliului de Administratie
 
17.04.2014
Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019