0

Pe 28 august 2012, Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Publicat de: Elvila Accesări: 735

Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul social in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 28.08.2012, ora 12.00, ce va avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

Ordinea de zi vizeaza supunerea spre aprobare a noii componente a Consiliului de Administratie al societatii. Lista cuprinzând informatiile referitoare la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putând fi consultata si completata de acestia.

Vor fi indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor S.C. ELVILA S.A. la 15.08.2012.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca la 29.08.2012, ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.Sursa: Viorel CATARAMA, Presedinte al Consiliului de Administratie

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019