0

Pe 09 mai 2012, Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Publicat de: Elvila Accesări: 684

Consiliul de Administraţie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F.  RO 11273421, convoacă Adunarea Generală Ordinară  a Acţionarilor societăţii pentru data de09.05.2012, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menţionată.

Materiale A.G.A, S.C. Elvila S.A.:
Bilant S.C.ELVILA S.A. la data de 31.12.2011
Cash-flow si tablou de capitaluri la data de 31.12.2011
Note explicative 2011 din 24.03.2012
Raport de gestiune asupra activitatii desfasurate de S.C. ELVILA S.A. in anul 2011
Propunere de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2011

Ordinea de zi va fi următoarea:
1.    Prezentarea şi aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2011.
2.    Prezentarea şi aprobarea raportului auditorului pentru anul financiar 2011.
3.    Prezentarea şi aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere pentru anul 2011 şi propunerea de acoperire a pierderii înregistrate în exerciţiul financiar 2011.
4.    Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2011.
5.    Prezentarea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2012.
6.    Diverse.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cu privire la desfăşurarea adunării la data menţionată mai sus, a doua adunare se convoacă pentru data de 10.05.2012, ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Viorel CATARAMA
Presedinte al Consiliului de Administratie 
S.C. Elvila S.A.
05.04.2012

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019