0

Pe 21 mai 2015, Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Publicat de: Elvila Accesări: 769

Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F.  RO 11273421, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 21.05.2015, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

 
Ordinea de zi va fi urmatoarea:
 
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anii financiari 2013 si 2014.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru anii financiari 2013 si 2014.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anii 2013 si 2014, precum si propunerea de acoperire a pierderii inregistrate/repartizare a profitului ramas dupa distribuirea pe fond de rezerva legala, in exercitiul financiar 2013 si 2014. 
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013 si 2014.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si 2015.
6. Diverse.
 
Materiale A.G.A.:
Convocare Adunare Generala AGA pentru aprobarea situatiei financiare anuale
Situatie financiara anuala 2013
Situatie financiara anuala 2014
 
Vor fi indeptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a aActionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor S.C. ELVILA S.A. la sfarsitul zilei de 06.05.2015, stabilita ca data de referinta.  
 
In cazul neindeplinarii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 22.05.2015, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceiasi ordine de zi si avand in vedere aceeasi data de referinta. 
 
Sursa: Viorel CATARAMA, Presedinte al Consiliului de Administratie
 
10.04.2015
Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019