0

Convocare Adunare Generala

Publicat de: Elvila S.A. Accesări: 742

Având în vedere dispoziţiile art. 117 şi art. 113 litera m) din Legea nr. 31/1990, Consiliul de Administraţie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, Sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 03.10.2017, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menţionată.

Ordinea de zi va fi următoarea:

  1. Aprobarea constituirii unei ipoteci imobiliare asupra sediului social, reprezentat de imobilul situat în Bucureşti, sector 1, strada Siriului nr. 74-76, compus din teren în suprafaţă de 7.700mp, cu număr cadastral 205373 şi construcţia amplasată pe acest teren, compusă din subsol în suprafaţă de 2015,90mp, parter în suprafaţă de 3891,22mp, etaj 1 în suprafaţă de 2044,11mp, având număr cadastral 205373-C1 - întregul imobil fiind înscris în cartea funciară nr. 205373 a municipiului Bucureşti, sectorul 1 (număr carte funciară vechi 4143_2, număr cadastral vechi 1949), - în vederea garantării facilităţilor de credit ce vor fi contractate în cursul anului 2017, sau în exerciţiile financiare ulterioare, cu orice bancă;

  2. Mandatarea Consiliului de Administraţie să încheie contracte de credit pe termen scurt, mediu si lung, cu orice bancă in limita sumei maxime de 4.500.000 EUR.

Vor fi îndreptăţiţi să participe la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, astfel convocate, şi să voteze în cadrul acesteia, acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor S.C. ELVILA S.A. la sfârşitul zilei de 19.09.2017, stabilită ca dată de referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor legale cu privire la desfăşurarea Adunării la data menţionată mai sus, a doua Adunare se convoacă pentru data de 04.10.2017, ora 12.00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi şi având aceeaşi dată de referinţă.


Viorel CATARAMĂ

Preşedinte al Consiliului de Administraţie

31.08.2017

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019