0

Pe 15 mai 2013, Elvila convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Publicat de: Elvila Accesări: 715

 Avand in vedere hotararea irevocabila pronuntata in dosarul nr. 24611/3/2012 - al Tribunalului Bucuresti - Consiliul de Administratie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F.  RO 11273421, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 15.05.2013, ora 12.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-mentionata.

 
Ordinea de zi va fi urmatoarea :
 
1. Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pentru anul financiar 2011.
2. Prezentarea si aprobarea raportului auditorului pentru anul financiar 2011. 
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere pentru anul 2011, precum si propunerea de acoperire a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2011.
4. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2011.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012. 
6. Diverse.
 
Vor fi indeptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor  S.C. ELVILA S.A. la  sfarsitul zilei de 29.04.2013, stabilita ca data de referinta.
 
in cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 16.05.2013, ora 12.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand in vedere aceeasi data de referinta.
 
Materiale informative: Situatii financiare Elvila 2011 compuse din: Bilant, Cont de profit si pierdere, Date informative, Situatii active imobilizare, Situatie modificare capitaluri proprii, Situatie fluxuri de trezorerie si Note explicative; Raport de gestiune asupra activitatii desfasurate de SC Elvila SA in 2011; Propunere de repartizare a profitului net aferent exercitiului financiar incheiat la 31.12.2011. Pentru descarcarea materialelor, apasati click dreapta, apoi "Save link as", "Save as" sau Save target as", in functie de browserul dvs.
Viorel CATARAMA
Presedinte al Consiliului de Administratie

10.04.2013
 
Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019