0

Consiliul de Administraţie al S.C. ELVILA S.A. convoaca A.G.E.A. societăţii pentru data de 18.07.2016, ora 12.00

Publicat de: Elvila SA Accesări: 1091
Având în vedere dispoziţiile art. 207 alin. (1) lit. c), coroborat cu disp. art. 113 din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de Administraţie al S.C. ELVILA S.A., cu sediul în Bucureşti, str. Siriului nr. 74-76, sector 1, înmatriculată la O.R.C.T.B. sub nr. J40/12487/1998, C.I.F. RO 11273421, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii pentru data de 18.07.2016, ora 12.00, ce urmează a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa sus-menţionată.


Ordinea de zi va fi următoarea :

Aprobarea reducerii capitalului social cu suma 13.960.687 RON - echivalentul unui număr de 13.960.687 de acţiuni, cu o valoare de 1RON/acţiune, deţinute de acţionarul S.C. ELVILA S.A. în S.C. ELVILA S.A., respectiv de la 40.540.453 RON la 26.579.766 RON şi modificarea aferentă Cap. III, art. 6 din Actul constitutiv.


Convocatorul poate fi citit in integralitate aici.


Sursa: Viorel CATARAMA, Presedinte al Consiliului de Administratie
 
15.06.2016

Comentarii
Scrie un comentariu
Site promovat de Agentia Fortin Elvila - Mobilă cât vezi cu ochii © 2019