INFORMATII PENTRU INVESTITORI

Pentru mai multe detalii, va rugam sa-l contactati pe avocat Daniel Covaciu la numarul 0372358400 sau la adresa de mail juridic@elvila.ro

RAPOARTE CURENTE 2024

RAPOARTE CURENTE 2023

RAPORT SEMESTRIAL 30.06.2022 final

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2022

RAPORT CURENT CONVOCATOR AGOA 2022 ELVILA SA

RAPORT CURENT nr.1 din 20.01.2022

RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2021

RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2021

RAPORT CURENT nr. 20 din 26.08.2021

RAPORT CURENT nr. 19 din 20.07.2021

RAPORT CURENT nr.18 din 08.06.2021

RAPORT TRIMESTRIAL AFERENT TRIMESTRULUI I 2021

Materiale AGOA 6/7 aprilie 2021

RAPORT CURENT 14 DIN 05.03.2021

RAPORT CURENT 13 DIN 01.03.2021

RAPORT CURENT NR. 12 PRIVIND CONVOCATORUL ELVILA S.A. PENTRU AGOA 2021 DIN 06/07.04.2021

Raport Curent 11 din 12.02.2021

RAPORT CURENT NR. 10 DIN 11.02.2021

RAPORT CURENT NR. 9 DIN 08.02.2021

Raport curent nr. 8 din 04.02.2021

RAPORT CURENT 7 - CALENDAR FINANCIAR 2021 ELVILA S.A.

RAPORT CURENT 6 DIN 29.01.2021

Raport curent nr. 5 din 27.01.2021

Raport Curent nr. 4 din 25.01.2021

Raport curent nr.3 din 22.01.2021

RAPORT CURENT nr.2 din 20.01.2021

Raport curent nr. 1 din 18.01.2021

Raport Trimestrul III - 2020

Raport semestrul I - 2020

Raport trimestrul I - 2020

Raport anual 2019

Raport curent 4 AGA - 13.04.2020

Raportul administratorului 2019

Situatii Financiare Anuale 2019

Propunere repartizare profit net exercitiu financiar 2019

Note Explicative

Situatie Modificari Capital Propriu

Raport audit 2019

BULETIN VOT AGA 13-14.04.2020

Proceduri de vot AGA

Raport curent nr. 3 din 19.03.2020

Raport curent 2 convocator-AGOA 2020

Model procuri speciale actionari-vot deschis

Model procuri generale actionari

Convocator ELVILA

Raport curent 1 - calendar financiar 2020 ELVILA

RAPORT AFERENT TRIMESTRULUI III 2019

RAPORT AFERENT SEMESTRULUI I 2019

Raport trimestrul 1 aferent anului 2019

RAPORT ANUAL din 25.04.2019

RAPORT CURENT nr. 3 din 24.04.2019

Situatii financiare anuale-raportari anuale

Propunere repartizare profit net

Situatii financiare anuale - active imobilizate

Situatii financiare anuale-provizioane, riscuri si cheltuieli

Situatii financiare anuale - actiuni si obligatiuni

Situatii financiare anuale-principii, politici si metode contabile

Situatii financiare anuale-numerar si echivalente de numerar

Analiza indicatorilor economico-financiari

Raport situatii financiare auditor independent

Raport administrator activitate Elvila 2018

Raport curent 2 convocare AGOA 2019

Convocator

Model procuri speciale actionari vot deschis

Proceduri vot AGA

Model procuri generale actionari

Raport curent nr.l din 22.01.2019 - calendar financiar Elvila

Raport trimestrul III

Raport semestrial pentru semestrul I

Raport curent 3 AGOA ELVILA

Raport trimestrul 1 Elvila S.A.

Raport curent 4 Elvila S.A.

Raport curent Hotarare AGA

MATERIALE INFORMATIVE AGOA ELVILA 27.28 APRILIE 2023

MATERIALE INFORMATIVE AGOA ELVILA 27.28 APRILIE 2023

Call Now Button